Formuła pracy on-line (zdalnej), odpowiednia jest dla osób bez dostępu do kontaktu tradycyjnego, przebywających za granicą lub bez możliwości regularnego dojazdu do gabinetu.

Kontakt odbywa się za pomocą wcześniej ustalonej platformy komunikacyjnej (Messenger, WhatsApp, Skype i in.) trwa tyle samo co spotkanie w gabinecie. Praca on-line wymaga zadbania o odpowiednie warunki, tak aby nikt z osób trzecich nie zakłócał przebiegu sesji i by były zachowane warunki intymności.

Przed rozpoczęciem tego typu terapii psychoterapeuta (czasami wraz z lekarzem prowadzącym) upewnia się, czy nie ma przeciwwskazań do tego typu pomocy. Mogą do nich należeć:

  • nawracające myśli samobójcze i zachowania autoagresywne,
  • stany psychotyczne,
  • problemy z kontrolowaniem agresji,
  • silne uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Istnieją badania według których, psychoterapia on-line jest równie efektywna jak psychoterapia „twarzą w twarz” oraz że jest wśród klientów uważana za praktyczny sposób świadczenia usług psychoterapeutycznych

(m.in. Barak, Hen, Boniel-Nissim, & Shapira, 2008 oraz Andrews et al., 2018).
Psycholog Nowy Sącz
 

Umów spotkanie: