Interwencja kryzysowa

„Nie możemy niczego zmienić, póki tego nie zaakceptujemy.”

Carl Jung

Interwencja kryzysowa to forma kontaktu terapeutycznego dla osób borykających się z problemem, trudnościami po wydarzeniu losowym (np. śmierć bliskiej osoby czy brak pracy), które uniemożliwiają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Celem interwencji jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, zredukowanie lęku wywołanego kryzysem i zapewnienie podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Pomoc ta również zawiera skonfrontowanie się z danym problemem i jego rozwiązanie.

Z interwencji kryzysowej skorzystać mogą również osoby borykające się z bezradnością, życiem w ciągłym napięciu, brakiem energii do podjęcia jakichkolwiek działań lub działające destrukcyjnie (alkohol, narkotyki, samookaleczanie).

Psycholog Nowy Sącz

Umów spotkanie: