Kontakty monitorowane

Kontakty monitorowane realizowane są na podstawie postanowienie Sądowego. Spotkania dziecka z rodzicem (opiekunem) odbywają się w obecności psychologa, którego zadaniem jest zadbanie o komfort psychiczny dziecka oraz jego bezpieczeństwo. To on stwarza w naszym gabinecie bezpieczną przestrzeń, w której jest możliwe spotkanie, kontakt, dialog, bliskość, odbudowanie relacji, więzi…

W trakcie spotkania nasz psycholog będzie zwracać szczególną uwagę na treści przekazywane dziecku: czy są one odpowiednie, czy nie działają na niekorzyść drugiego rodzica (opiekuna) oraz czy nie mają one charakteru manipulacyjnego, przemocowego czy zagrażającego mu w jakikolwiek inny sposób. Przestrzeń, w której odbywa się kontakt monitorowany daje możliwość komfortowego spędzania czasu, wspólnej aktywności czy rozmowy.

W sytuacji pojawienia się zagrożenia dla dziecka, psycholog zastrzega sobie prawo do przerwania spotkania. W Gabinecie psychoterapii i pomocy psychologicznej w Nowym Sączu obowiązuje poniżej zamieszczony REGULAMIN kontaktów monitorowanych, z którym rodzic (opiekun) jest zobowiązany się zapoznać, podpisać i przestrzegać.

Kontakty monitorowane sąd Nowy Sącz

Umów spotkanie:

Psycholog, psychotraumatolog: Katarzyna Turek

Regulamin kontaktów nadzorowanych w Gabinecie psychoterapii i pomocy psychologicznej Grzegorz Strojny w Nowym Sączu.

Przed uczestnictwem w kontakcie monitorowanym zapoznaj się z obowiązującym regulaminem. Na spotkaniu będziesz poproszony o jego podpisanie.