Psychoterapia rodzinna (systemowa)

„Podaruj tym, których kochasz skrzydła, by mogli latać, korzenie, aby mogli wracać i powody, aby zostali.”

Dalajlama

Psychoterapia systemowa rodzin jest formą pracy terapeutycznej skierowanej do rodzin przeżywających konflikty rodzinne, kryzysy, kłopoty z komunikacją, trudności wychowawcze czy napięcia emocjonalne wśród osób sobie bliskich.

Każda rodzina jest systemem, czyli zespołem osób, które choć różnią się pomiędzy sobą, tworzą uzupełniającą się, głęboko powiązaną i wzajemnie oddziałującą na siebie całość. Trudność jednego z członków rodziny automatycznie staje się trudnością dla pozostałych osób, wpływa na ich funkcjonowanie.

Głównym celem terapii jest zmiana struktury rodziny w sytuacji kryzysu, przywrócenie możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic, a przede wszystkim poprawa relacji i komunikacji w rodzinie.

Spotkania odbywają się co 2 tygodnie i trwają 90 min. Długość terapii uzależniona jest od zgłaszanej trudności i ma charakter indywidualny. Niekiedy jest to kilka spotkań, a niekiedy potrzeba wielomiesięcznej terapii.

Umów spotkanie: