Opinie psychologiczne czy oceny funkcjonowania psychologicznego wydawane są zazwyczaj na potrzeby komisji lekarskich takich instytucji jak MOPS, PFRON.

Opinia sporządzana jest na podstawie szczegółowego wywiadu przeprowadzanego z osobą badaną lub jeśli występują uzasadnione trudności w kontakcie, z jej opiekunem. Kolejnym etapem sporządzania oceny funkcjonowania psychologicznego jest wykonanie odpowiednich testów psychologicznych dostosowanych do możliwości intelektualnych osoby badanej oraz jej aktualnej sprawności fizycznej i psychicznej. W trakcie spotkania diagnostycznego psycholog dokonuje oceny funkcjonowania poznawczego (myślenia, pamięci, uwagi czy spostrzegania za pomocą zmysłów) oraz określa rodzaj i stopień ewentualnych deficytów w funkcjonowaniu osoby diagnozowanej.

Podczas badania brane są pod uwagę wszelkie ograniczenia, z którymi mierzy się osoba badana. Jeżeli pozostaje ona w jakimkolwiek specjalistycznym leczeniu, cennym będzie umożliwienie badającemu wglądu do posiadanej już dokumentacji medycznej (np. psychiatra, neurolog).

Opinia psychologiczna Nowy Sącz

Umów spotkanie:

Psycholog: Katarzyna Turek