Psychoterapia młodzieży

„Błędem, który często popełniają osoby cierpiące na problemy z poczuciem własnej wartości, jest przekonanie, że jesteśmy godni szacunku tylko wtedy, gdy jesteśmy godni podziwu”.

Christophe Andre

Psycholog Nowy Sącz

Jeśli Twoja nastoletnia córka/nastoletni syn przeżywa trudności w relacjach z innymi osobami, ma niską samoocenę, nie radzi sobie z obowiązkami szkolnymi, zmaga się z nadmiernym stresem i silnymi emocjami, przejawia objawy depresyjne lub boryka się z innymi problemami, może potrzebować profesjonalnej pomocy.

Psychoterapia pomaga młodemu człowiekowi w poszukiwaniu swojej tożsamości, w odpowiedzi na pytanie kim jestem i kim chciałbym być, w odnajdywaniu się w różnych rolach społecznych i w uzyskiwaniu zdolności do sprostania rosnącym wymaganiom.

Psychoterapia odbywa się za zgodą nastolatka, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice posiadają ogólny dostęp do informacji na temat diagnozy, całego procesu leczenia oraz psychoedukacji na temat prawidłowości rozwoju psychologicznego swojego dziecka.

Natomiast to nastolatek staje się pacjentem, z którym psychoterapeuta buduje specyficzną więź – relację terapeutyczną opartą na zaufaniu i lojalności, tak by w bezpiecznych warunkach, poprzez dialog terapeutyczny, można było omawiać ważne aspekty jego postrzegania rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej, dzięki czemu może zachodzić pożądana, realna zmiana w jego codzinennym funkcjonowaniu.

Psychoterapia młodzieży Nowy Sącz

Umów spotkanie: