Zapraszamy Cię na pierwsze spotkanie, które, jeśli będziesz miał gotowość, może być wstępem do naszej dalszej współpracy. Celem będzie przyjrzenie się Twoim trudnościom i ustalenie dalszego sposobu postępowania, tak abyś poczuł się lepiej, abyś poczuła się silniejsza…

Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem, zawierająca się zazwyczaj w 2 lub 3 spotkaniach, będąca na ogół wstępem do dalszej współpracy. Takie rozmowy, które odbywają się w ramach cotygodniowych spotkań, ukierunkowane są na diagnozę, szersze rozumienie odczuwanych problemów i skuteczny sposób ich rozwiązywania.

Na konsultację udać się może każdy, kto potrzebuje porady w kwestiach osobistych, rodzinnych lub zawodowych oraz zmagający się z poważniejszymi problemami natury psychicznej. Psycholog pomoże również z określeniem problemu, który trudny jest do zidentyfikowania, a odczuwalny jest jako obciążenie emocjonalne.

Konsultacja będzie również odpowiednia dla wszystkich, którzy chcą zdobyć informacje na temat psychoterapii i wskazań do odbycia takiej formy leczenia. Gdy ta forma pomocy okaże się niewystarczająca, możliwe jest podjęcie psychoterapii (przy wstępnej gotowości do dalszej pracy i braku innych przeciwwskazań).

Psycholog Nowy Sącz

Umów spotkanie: