Wsparcie

w chorobie, żałobie, stracie

„Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.”

Nancy McWilliams

W DOBRYM MIEJSCU w Nowym Sączu zapewniamy profesjonalne wsparcie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jaką jest rozpoznanie i diagnoza choroby onkologicznej czy przeżywanie procesu żałoby po stracie bliskiej osoby. Wspieramy również osoby bliskie czy towarzyszące osobom zmagającym się z chorobami terminalnymi.

Udzielana pomoc polega towarzyszeniu w procesie akceptacji choroby czy straty, a także wzmocnieniu siły walki podczas leczenia oraz towarzyszeniu i wsparciu w tym trudnym okresie godzenia się z doświadczanymi stratami.

Proces leczenia wiąże się z wieloma zmianami w różnych obszarach życia: rodzinnym, społecznym czy zawodowym. Dlatego tak ważna jest praca nad znalezieniem nowych możliwości, a także świadome przeżywanie straty. Często po zakończeniu leczenia ciężko jest wrócić do aktywności zawodowej czy spotkań towarzyskich, a także pojawia się wiele obaw związany z codziennym funkcjonowaniem poza szpitalem, bez wsparcia i obecności personelu medycznego. Spotkania z psychoonkologiem pozwalają zminimalizować strach, zaakceptować zmiany oraz powrócić do czynności, które wcześniej były elementem dnia codziennego. Wspólna praca pomaga poprawić szeroko rozumianą jakość życia.

Wsparcie psychoonkologa polega również na pracy nad akceptacją zmian własnego ciała, które mogą być następstwem procesu leczenia (np. mastektomia).

Z wsparcia skorzystać mogą również osoby bliskie, które na co dzień są obciążone emocjonalnie chorobą członka rodziny, znajomego, przyjaciela i przeżywają trudność w zaakceptowaniu diagnozy czy towarzyszą w terminalnym stanie choroby. Wsparcie osób bliskich polega również na psychoedukacji, przedstawieniu możliwości pomocy osobie chorej w warunkach domowych czy szpitalnych.

Wsparcie psychologiczne psychoonkolog Nowy Sącz

Umów spotkanie: