GABINET PSYCHOLOGICZNY

GRZEGORZ STROJNY

Certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 645

Psychoterapia indywidualna

Propozycja dla osób, które po wstępnych konsultacjach mają wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą oraz odczuwają potrzebę osobistego rozwoju. Psychoterapia jest również formą leczenia zaburzeń takich jak: nerwice, depresje, zaburzenia osobowości i nastroju. Jest również sposobem do lepszego rozumienia siebie i relacji z otoczeniem. Psychoterapia prowadzona jest w podejściu psychodynamicznym, w odstępach cotygodniowych. Powodem zgłoszenia nierzadko są uciążliwe objawy (m.in. lękowe, depresyjne), trudności z budowaniem satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi, kryzysy, bezradność w wyniku bezskutecznych prób przezwyciężania trudności oraz inne problemy.

Psychoterapia par

Psychoterapia małżeństw i par – przeznaczona jest dla osób przeżywających trudności i konflikty w relacji, chcących lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz swój związek, Klientami są małżeństwa/pary będące w związku formalnym lub nieformalnym. Głównym celem pracy jest lokalizacja źródła trudności i próba rozwiązania jej poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania się, ukazanie wzajemnie dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się prowadzących często do konfliktów czy impasu w związku.

Konsultacje psychologiczne

2 lub 3 spotkania, które są na ogół wstępem do dalszej współpracy. Mają na celu ogólne rozpoznanie problemu i ustalenie dalszego sposobu postępowania. Odbywają się w ramach kilku cotygodniowych spotkań, ukierunkowanych na diagnozę, szersze rozumienie zgłaszanych trudności i trafny sposób ich rozwiązywania. Gdy ta forma pomocy okazuje się niewystarczająca, możliwe jest podjęcie psychoterapii (przy wstępnej gotowości do dalszej pracy i braku innych przeciwwskazań).

O mnie

Zajmuję się zawodowo psychoterapią indywidualną osób dorosłych, w paradygmacie psychodynamicznym. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 645).

WYKSZTAŁCENIE

Studia psychologiczne ukończyłem na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Trzon mojego wyszkolenia psychoterapeutycznego stanowi 5-letnie, podyplomowe szkolenie całościowe (atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii) do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego – organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie. W ramach szkolenia znalazły się : 3 – letni moduł z zakresu Systemowej Terapii Rodzin oraz 2 – letni moduł z zakresu terapii indywidualnej.

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

* 1998-2005          Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Nowym Sączu
* 2005-2012          Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
* 2013-2020          Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu
* 2010-aktualnie    Gabinet psychologiczny Grzegorz Strojny (prywatna praktyka)

Od 2004 r. współpracuję z Fundacją Krakowskiej Katedry Psychiatrii przy CMUJ w Krakowie, a obecnie z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”, Szpitalem Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego  w Krakowie oraz szkołą psychoterapii fundacji „Vis Salutis” w Łodzi, jako trener oraz kierownik zgrupowań dydaktyczno-treningowych dla psychiatrów i psychologów ubiegających się o zdobycie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Swój warsztat pracy doskonalę podczas systematycznej superwizji, uczestnicząc w stażach, szkoleniach uzupełniających oraz licznych konferencjach naukowych (2010 r. – staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ; 2011 r. – staż, kurs doskonalący w Katedrze Psychoterapii CMUJ).

CERTYFIKATY

Współpraca

mgr Katarzyna Turek

psycholog  | tel. 507 421 689

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek: psychologia (specjalizacja kliniczno-sądowa). Ukończyła studia podyplomowe  „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” na CMUJ oraz kurs „Współczesne metody profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami”. Odbyła staż w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej jako asystent pracy z rodziną. Na co dzień pracuje w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. Brała udział w licznych warsztatach i szkoleniach związanych z utratą, kresem życia i przeżywaniem procesu żałoby. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie  konsultacji  i poradnictwa rodzinnego.

  • Konsultacje psychologiczne, poradnictwo, wsparcie w żałobie/stracie, wsparcie w chorobie terminalnej, psychoedukacja.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Spotkania możliwe są wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.

DANE KONTAKTOWE

ul. Henryka Sienkiewicza 17a/2

pierwsza klatka, parter, domofon nr 2
33-300 Nowy Sącz

693 35 1970

JAK DO MNIE TRAFIĆ?