W „Dobrym Miejscu” pomagamy uporać się z żałobą po stracie dziecka (poronieniu).

Poronienie czy utrata dziecka jest niezwykle trudnym doświadczeniem emocjonalnym, które może prowadzić do głębokiego cierpienia i traumy. W przypadku takiej straty, pomoc psychologa w przepracowaniu swoich emocji związanych z utratą, wydaje się niezwykle pomocna. W takiej pracy istotne jest, aby zapewnić przestrzeń do wyrażania swoich uczuć, a psycholog może pomóc w identyfikacji i wyrażaniu trudnych emocji, takich jak żal, złość czy poczucie winy.
Ważnym aspektem jest także edukacja na temat procesów żałoby i adaptacji do straty. Poprzez naukę zdrowych mechanizmów radzenia sobie, w Dobre miejsce – zespół psychologów i psychoterapeutów – Grzegorz Strojny możesz otrzymać wsparcie w budowaniu zdrowych strategii radzenia sobie i przystosowania się do nowej rzeczywistości.
Nasi psychologowie starają się także integrować opiekę nad Twoim cierpieniem, współpracując z innymi specjalistami, takimi jak psychiatrzy, lekarze rodzinni czy terapeuci zajmujący się żałobą. Współpraca ta może zapewnić kompleksową opiekę, uwzględniającą zarówno aspekty emocjonalne, jak i fizyczne.
W Dobre miejsce – zespół psychologów i psychoterapeutów – Grzegorz Strojny nasi specjaliści posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w obszarze terapii traumy i żałoby. Ich wysokie kompetencje zawodowe pozwalają im skutecznie wspierać w procesie przepracowywania traumy, przyczyniać się do poprawy zdrowia emocjonalnego oraz przywracania poczucia równowagi i nadziei.

 

Zajmuję się zawodowo psychoterapią indywidualną osób dorosłych, w paradygmacie psychodynamicznym. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat SN PTP nr 645). Stworzyłem DOBRE MIEJSCE - doświadczonych psychologów, psychoterapeutów, specjalistów z zakresu psychoterapii dzieci (od 3 r.ż.), młodzieży (od 14 r.ż.) oraz osób dorosłych, psychoterapii par/małżeństw, systemowej psychoterapii rodzin, psychoterapii uzależnień, syndromu DDA, psychotraumatologii, psychoonkologii, psychoterapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, trenerów Treningów Umiejętności Społecznych (TUS), interwencji kryzysowej, doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego.