Trening Umiejętności Społecznych

Umiejętności społeczne stanowią fundament naszej zdolności do efektywnej interakcji z innymi ludźmi. To nie tylko umiejętność komunikacji, ale także umiejętność empatii, asertywności i radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. To umiejętności, które pozwalają nam czytać sygnały niewerbalne, słuchać aktywnie i odpowiednio reagować na potrzeby i emocje innych. Umiejętności społeczne umożliwiają nam wyrażenie siebie w sposób klarowny i zrozumiały, a także budowanie trwałych i satysfakcjonujących relacji. To także umiejętność radzenia sobie z konfliktami, negocjacji oraz skutecznego rozwiązywania problemów w grupie.

W skrócie, umiejętności społeczne są kluczowe dla naszej zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i osiągania sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) stanowi systematyczny proces, który ma na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz społecznych. Jego wszechstronność sprawia, że jest dedykowany dla osób w każdym wieku, jednak szczególnie efektywny okazuje się w przypadku dzieci. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym są naturalnie otwarte na naukę i adaptację, co sprawia, że zajęcia TUS mogą przynieść im największe korzyści. Trening Umiejętności Społecznych może znacząco pomóc dzieciom, które borykają się z różnymi problemami, takimi jak:
– trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
– problemy z regulacją emocji lub trudności z wyrażaniem ich,
– problemy z koncentracją,
– agresywne zachowania,
– nadmierna wrażliwość na krytykę,
– trudności w adaptacji do otoczenia.

Warto zaznaczyć, że jest on niezwykle pomocny także dla dzieci z różnymi diagnozami, takimi jak ADHD, autyzm, zespół Aspergera czy zaburzenia lękowe. Pomaga dzieciom w pokonywaniu trudności, ale także stwarza im warunki do rozwoju osobistego i społecznego, co przekłada się na ich ogólny dobrostan oraz sukcesy w przyszłości.

W trakcie treningu uczestnicy biorą udział w różnorodnych działaniach, takich jak:
– symulacje sytuacji społecznych, podczas których uczestnicy uczą się praktycznych umiejętności i testują różne strategie działania,
– role-play, podczas którego uczestnicy mogą wcielać się w różne role społeczne, co pomaga w rozwoju komunikacji, empatii oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów,
– ćwiczenia praktyczne dotyczące rozwoju aktywnego słuchania, asertywności, wyrażania swoich uczuć i potrzeb,
– analiza przypadków i dyskusja na ich temat,
– gry i zabawy dydaktyczne, utrwalające wiedzę i umiejętności,
– wymiana doświadczeń na sesjach grupowych.

TUS to harmonijne cykle grupowych spotkań, zazwyczaj składających się z 4-6 uczestników dla młodszych dzieci oraz 8-10 osób dla starszych. Czas trwania poszczególnych sesji mieści się w przedziale od około 40 minut do 90, dostosowując się do wieku uczestników – im młodsze dzieci, tym krótsze spotkania. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, co pozwala na regularne praktykowanie nowych umiejętności i monitorowanie postępów. Aby trening TUS mógł wykazać pełnię swojej skuteczności, zaleca się minimum 8-12 tygodni treningu.

#tus #treningumiejetnoscispolecznych #terapiadzieci #psycholognowysacz #dobrypsycholognowysacz #psychoterapeutanowysacz #psychoterapianowysacz #psychoterapiadziecinowysacz #psychoterapiamlodziezynowysacz #psychoterapiaindywidualnanowysacz #psychoterapiaparnowysacz #psychoterapiarodzinnanowysacz #dobremiejscenowysacz #psychologdzieciecynowysacz #psychologmlodziezynowysacz #psychoterapiapsychodynamiczna #psychologdzieciecy #psychoterapiaindywidualna #psychoterapiasystemowa

Zajmuję się zawodowo psychoterapią indywidualną osób dorosłych, w paradygmacie psychodynamicznym. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat SN PTP nr 645). Stworzyłem DOBRE MIEJSCE - doświadczonych psychologów, psychoterapeutów, specjalistów z zakresu psychoterapii dzieci (od 3 r.ż.), młodzieży (od 14 r.ż.) oraz osób dorosłych, psychoterapii par/małżeństw, systemowej psychoterapii rodzin, psychoterapii uzależnień, syndromu DDA, psychotraumatologii, psychoonkologii, psychoterapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, trenerów Treningów Umiejętności Społecznych (TUS), interwencji kryzysowej, doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego.