Czym jest psychoterapia, a czym nie jest?

Zapewne wiele osób może zastanawiać się, czym tak właściwie jest psychoterapia i jak ona działa. Możemy zadawać sobie pytanie: „czy zwykła rozmowa z bliską osobą nie da nam takiego samego efektu”? Psychoterapia posiada wiele błędnych definicji, niekiedy może budzić lęk, niepewność lub nawet niechęć do jej podjęcia. Postaramy się tutaj przybliżyć nieco ten temat.

Głównym celem psychoterapii jest dążenie do poprawy zdrowia psychicznego i emocjonalnego, a także do poprawy relacji międzyludzkich i funkcjonowania psychospołecznego. Psychoterapeuta może pomóc nam głębiej zajrzeć w siebie, a co za tym idzie – lepiej zrozumieć siebie, nasze emocje, uczucia, intencje, motywacje czy w końcu wewnątrzpsychiczne konflikty. Każdy proces psychoterapii odbywa się w budowanej relacji psychoterapeutycznej, w dialogu, jego intymności, otwartości czy w końcu „bliskości emocjonalnej”. W atmosferze bezpieczeństwa, nieoceniania czy krytycznego napominania.

Znaczące jest aby psychoterapia nie odbywała się pod przymusem czy z zewnętrznej motywacji. Specjalista będzie chciał uzyskać od pacjenta/klienta świadomą i dobrowolną zgodę. Jeżeli zgoda na udział w procesie psychoterapii zostanie zatwierdzona, można wówczas zawrzeć tzw. kontrakt terapeutyczny.

Słowo „kontrakt” może budzić różne skojarzenia. Co zatem oznacza zawarcie kontraktu z psychoterapeutą? Dzięki niemu zostaje ustalony cel spotkań (określony na podstawie indywidualnych powodów chęci pracy nad sobą). Jest w nim miejsce na udzielenie informacji: na czym będzie polegać psychoterapia, jaka będzie częstotliwość spotkań, omawiana jest w nim zasada poufności, która obowiązują psychoterapeutę oraz zasady płatności czy reguły dotyczące odwoływania sesji. Taki kontrakt może być słowny lub pisemny. Na to poświęcone są zazwyczaj 2-3 sesje konsultacyjne.

Psychoterapia może być prowadzona w różnych nurtach (paradygmatach), dlatego warto zwrócić uwagę na to, w jakim nurcie pracuje dany psychoterapeuta. Możemy wymienić na przykład takie nurty jak:

  • psychoterapia psychodynamiczna
  • psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • psychoterapia Gestalt
  • psychoterapia humanistyczna
  • psychoterapia systemowa
  • TSR – terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Oprócz podziału na nurty, możemy również zwrócić uwagę na to, że terapia może być indywidualna, grupowa lub może to być psychoterapia par lub nawet całych systemów rodzinnych. W Gabinecie psychoterapii i pomocy psychologicznej w Nowym Sączu pracujemy w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym, zajmujemy się terapią indywidualną, psychoterapią par oraz rodzin. Szczegółowe informacje na temat naszej pracy oraz całej oferty można znaleźć na naszej stronie, w zakładce OFERTA: https://psycholognowysacz.pl/oferta

Każdy psychoterapeuta w swojej pracy powinien korzystać z tzw. superwizji. Dzięki niej może on przyglądać się procesowi psychoterapii. Superwizja służy również rozwojowi kompetencji, mogą być na niej omawiane konkretne przypadki osób, z którymi psychoterapeuta obecnie pracuje. Celem tego jest spojrzenie na proces terapii danego klienta z innej strony, rozważenie wprowadzenia do terapii nowych metod i technik lub zmiany formy terapii. Superwizor może udzielić pewnych rad i wskazówek mających znaczący wpływ na dynamikę danego procesu psychoterapii.

Czym nie jest psychoterapia? Zacznijmy od tego, że często bywa mylona z poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową, coachingiem itp. Ponadto posiada ona swoją nieprofesjonalną stronę, gdzie osoba bez odpowiedniego wykształcenia może działać jako psychoterapeuta, mimo iż nie posiada certyfikatu, na co warto zwracać uwagę podejmując decyzję o podjęciu pracy nad sobą. Warto o to wszystko zapytać już na pierwszej konsultacji. Psychoterapeuta nie udziela rad, nie daje nam gotowych rozwiązań, a jedynie pomaga wkroczyć na odpowiednią drogę. Poprzez budowaną relację psychoterapeutyczną ma możliwość ukazania nam innej perspektywy, nadania innego, konstruktywnego rozumienia naszego świata, ma również możliwość interpretowania naszego zachowania, naszych nieświadomych motywów czy jakości relacji, które buduje pacjent z innymi ludźmi. Wszystko to daje również możliwość „przepracowania” trudnych fragmentów naszej przeszłości, bolesnych doświadczeń czy traum.

Ważnym elementem relacji między psychoterapeutą, a pacjentem/klientem jest pewien rodzaj profesjonalnego „dystansu”, ponieważ psychoterapeuta aby móc obiektywnie, bezstronnie prowadzić psychoterapię nie nawiązuje z nami relacji koleżeńskich czy przyjacielskich.

Jest raczej życzliwym, empatycznym towarzyszem w drodze ku zmianom, na które sami się odważymy…

Zajmuję się zawodowo psychoterapią indywidualną osób dorosłych, w paradygmacie psychodynamicznym. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat SN PTP nr 645). Stworzyłem DOBRE MIEJSCE - doświadczonych psychologów, psychoterapeutów, specjalistów z zakresu psychoterapii dzieci (od 3 r.ż.), młodzieży (od 14 r.ż.) oraz osób dorosłych, psychoterapii par/małżeństw, systemowej psychoterapii rodzin, psychoterapii uzależnień, syndromu DDA, psychotraumatologii, psychoonkologii, psychoterapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, trenerów Treningów Umiejętności Społecznych (TUS), interwencji kryzysowej, doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego.